Kategorier
Brandtätning

Professionell brandtätning i Örebro

Effektiv brandtätning hindrar brandrök från att sprida sig i en byggnad. I Örebro finns det företag som hjälper till med riskbedömning och brandtätning.

Brandskyddet i en fastighet ska kontrolleras regelbundet för att säkerställa att allt fungerar som det ska. Utrymningsvägar, brandsläckare, brandvarnare och brandförebyggande åtgärder ska inspekteras. Även om man inte gjort några större förändringar i fastigheten så kan det ändå ha uppstått nya risker.

En risk, som kan vara svår att tänka på för den som inte dagligen arbetar med brandskydd, är när det dragits nya rör eller ledningar i fastigheten. Dessa kallas genomföringar och de kan utgöra en risk om det skulle börja brinna. En av de saker man vill förhindra när man arbetar med brandsäkerhet är att giftig brandrök ska kunna spridas mellan rum och våningsplan.

Brandtätning gör att giftig rök inte sprider sig

Även om genomföringarna inte är stora så behöver brandrök och eld mycket små utrymmen för att sprida sig. Därför är det viktigt att man utför brandtätning vid alla genomföringar. När man anlitar ett företag som arbetar med kvalitetssäkrad brandtätning i Örebro kan man få hjälp att se över de risker som finns i en byggnad.

När inspektionen är klar gör man sedan en riskbedömning och kommer med förslag på åtgärder för brandtätning. Det finns olika typer av brandtätning. De vanligaste metoderna är att använda brandsäkra material som gipsplattor, brandtätande fogmassa och brandskyddsfärg. Efter brandtätningen ska arbete och åtgärder dokumenteras för att visa att tätningen har utförts enligt gällande regler och krav.