Kategorier
Utbildning

Förebygg olyckor med en fallskyddsutbildning

Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen för att förebygga olyckor. Då är en fallskyddsutbildning viktig.

För den som arbetar på en höjd av 2 meter eller mer så krävs det att man har genomgått en fallskyddsutbildning. Det krävs också att man har rätt skyddsutrustning för att utföra arbetet.
Den som är ny på jobbet är inte alltid insatt i de krav på säkerhet och utrustning som finns. Och för de som varit anställda länge kan kunskapen ha fallit i glömska. Därför är det viktigt att låta all personal få tillgång till utbildning.

Men att samla all personal till en utbildningsdag kan innebära svårigheter. Särskilt om man måste resa iväg för att gå utbildningen. Därför finns möjlighet att få en fallskyddsutbildning på plats hos det egna företaget. Utbildningen innehåller både en teoretisk del och en del med praktiska övningar. Övningarna genomförs i en mobil enhet. Ingen behöver resa bort utan kan komma till arbetsplatsen som vanligt och genomföra utbildningen.

Fallskyddsutbildning både på distans och på plats

För att göra fallskydddsutbildningen så tillgänglig som möjligt så går det att göra den teoretiska delen på distans. De praktiska momenten genomförs på, och anpassas till, den egna arbetsplatsen. Utbildningen vänder sig i första hand till dem som arbetar inom bygg- och rivningsbranschen, och tonvikten ligger på att arbeta effektivt och säkert med den skyddsutrustning som finns. Utbildningen avslutas med ett test som ger certifikat att arbeta på hög höjd.

För arbetsgivaren blir det därmed enkelt att boka en fallskyddsutbildning som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Säkerheten höjs och olycksriskerna minskar när de anställda får en genomgång av de föreskrifter som finns. En gemensam utbildning har också en tendens att öka sammanhållningen och trivseln på arbetsplatsen. För den nyanställde kan det också vara avgörande att få pröva på särskilda nya moment.