Kategorier
Stamspolning

Stamspolning i Stockholm förhindrar proppbildning

Avloppsrör i fastigheter kan ofta ha blivit utsatta för omfattande och långvarig misshandel. Med stamspolning i Stockholm kan rören komma att må bättre.

Om våra avloppsrör i fastigheter kunde berätta vilken behandling de har fått utstå, skulle vi förmodligen skämmas. Först sköljer vi ut matrester i diskhoar, matresterna klamrar sig fast på insidorna på rören och till slut bildas proppar. Vi klagar då på avloppet och försöker få vattnet att rinna ut snabbare genom att lösa upp propparna med exempelvis kaustiksoda.

Kaustiksoda är förvisso ett effektivt medel för att lösa proppar i avlopp. Men sådana medel gillas inte av rören. De blir sönderfrätta, blir tunnare och till slut ger de upp och spricker. Läckage uppstår och då är det dags för en hyresvärd att gripa in och i värsta fall kan det bli aktuellt att genomföra stambyten. En åtgärd som vare sig hyresvärd eller boende ser fram emot. En sådan åtgärd kostar pengar och skapar olägenheter för de boende. 

Stamspolning i Stockholm efter rörinspektion

Albin arbetar som fastighetsskötare vid ett större fastighetsbolag. Hans uppgifter känns ibland tålamodsprövande och tröstlösa. Hyresgäster klagar över att avloppen inte fungerar. Det kluckar i diskhoarna och det luktar illa i duschens golvbrunnar. Och när man spolar i toaletten höjs vattennivån oroväckande. Det senare kan bero på att vattenlåset i toaletten inte vill ta emot allt möjligt och skicka det vidare till avloppsreningsverket.

Albin har till slut tröttnat på att rycka ut med sin vaskrensare och föreslår bolagets fastighetschef att fastigheternas avlopp ska undersökas för att därefter göra stamspolning. Förslaget accepteras och ett företag som har experter på stamspolning i Stockholm anlitas. Företaget börjar med att undersöka avloppsledningarna och deras beskaffenhet. Via rörinspektion dokumenteras de problem som finns. Skadade rör byts ut mot helt nya. Och därefter spolas rören med varmt vatten och under högt tryck. 

Kategorier
Stamspolning

Stamspolning Stockholm – vanliga frågor 

Måste man verkligen genomföra en stamspolning i Stockholm? Det finns inga krav på detta – men det är ett projekt som definitivt bör finnas på en prioriteringslista, och dessutom ganska högt upp. 

Att folk i allmänhet inte underhåller stammarna i en villa kommer som en naturlig följd av att dessa inte syns. Det som inte syns blir också svårt att tänka på. Vad gäller stammarna i en villa i Stockholm så bör man emellertid vara medveten om att det handlar om ett hårt dagligt slitage som i kombination med kostsamma ingrepp vid problem gör en stamspolning i Stockholm absolut nödvändig. 

Att en stamspolning i Stockholm dessutom går under namnet underhållsspolning ger också en ledtråd kring vad det handlar om. Genom att spola rent stammarna med viss frekvens så ger du dem längre livslängd – samtidigt som du också kan undvika en massa problem. Här nedan tänkte vi ge ytterligare information om stamspolning och detta genom att svara på några vanliga frågor. 

Hur går en stamspolning i Stockholm till? 

Det som sker – och här förenklar vi – är att ett företag anländer till din villa och har med sig en maskin som kopplas in i avloppet i källaren. Därifrån påbörjas spolningen av alla rör och ledningar med hjälp av högt tryck och hett vatten. En stamspolning sker i etapper tills dess att all smuts och alla saker som fastnat är borta. 

Hur ofta ska en stamspolning ske? 

Det beror lite på vilken typ av fastighet det handlar om – och hur stammarna ser ut. En rimlig frekvens handlar om 3-5 år för en villaägare, medan en större fastighet med fördel kan köra lite snabbare intervaller. 

Vilka fördelar finns med en stamspolning i Stockholm? 

Det finns många fördelar med att genomföra en stamspolning i Stockholm och det tydligaste är att en stamspolning gör att risken för en vattenskada kan minimeras – samt att det förlänger livslängden på alla stammarna. Kombinerar man en stamspolning med en rörinspektion så ger man sig själv fina förutsättningar för att slippa akuta framtida kostnader.