Kategorier
Stamspolning

Stamspolning Stockholm – vanliga frågor 

Måste man verkligen genomföra en stamspolning i Stockholm? Det finns inga krav på detta – men det är ett projekt som definitivt bör finnas på en prioriteringslista, och dessutom ganska högt upp. 

Att folk i allmänhet inte underhåller stammarna i en villa kommer som en naturlig följd av att dessa inte syns. Det som inte syns blir också svårt att tänka på. Vad gäller stammarna i en villa i Stockholm så bör man emellertid vara medveten om att det handlar om ett hårt dagligt slitage som i kombination med kostsamma ingrepp vid problem gör en stamspolning i Stockholm absolut nödvändig. 

Att en stamspolning i Stockholm dessutom går under namnet underhållsspolning ger också en ledtråd kring vad det handlar om. Genom att spola rent stammarna med viss frekvens så ger du dem längre livslängd – samtidigt som du också kan undvika en massa problem. Här nedan tänkte vi ge ytterligare information om stamspolning och detta genom att svara på några vanliga frågor. 

Hur går en stamspolning i Stockholm till? 

Det som sker – och här förenklar vi – är att ett företag anländer till din villa och har med sig en maskin som kopplas in i avloppet i källaren. Därifrån påbörjas spolningen av alla rör och ledningar med hjälp av högt tryck och hett vatten. En stamspolning sker i etapper tills dess att all smuts och alla saker som fastnat är borta. 

Hur ofta ska en stamspolning ske? 

Det beror lite på vilken typ av fastighet det handlar om – och hur stammarna ser ut. En rimlig frekvens handlar om 3-5 år för en villaägare, medan en större fastighet med fördel kan köra lite snabbare intervaller. 

Vilka fördelar finns med en stamspolning i Stockholm? 

Det finns många fördelar med att genomföra en stamspolning i Stockholm och det tydligaste är att en stamspolning gör att risken för en vattenskada kan minimeras – samt att det förlänger livslängden på alla stammarna. Kombinerar man en stamspolning med en rörinspektion så ger man sig själv fina förutsättningar för att slippa akuta framtida kostnader.