Kategorier
Maskiner

Tornkran syns i en växande stad

När exempelvis nya bostadshus byggs i Stockholm är tornkran en vanlig syn där. En sådan hög lyftkran är ett synligt bevis på att staden utvecklas och växer. 

Ju mer byggnation det är, desto fler lyftkranar ser man. En tornkran är hög och syns på långt håll. Det finns en hytt längst upp där maskinisten sitter, och kranen används flitigt för att lyfta byggnadsmaterial och utrustning. Den möjliggör höga lyft som sker med stor precision. Som uppfinning betraktad är den mästerlig och gör ett välbehövligt jobb. 

Många tornkranar i stadsbilden innebär alltså att det sker framsteg och att det satsas på nya byggnader och projekt. Det kan vara bostadshus eller varuhus, parkeringshus eller offentliga byggnader. Så länge en stad fortsätter att expandera kommer det att behövas fler tornkranar. 

Eftersom tekniken går framåt så snabbt, är det inte underligt om det kommer att tillverkas tornkranar som är mer automatiserade. En sådan företeelse som IoT, Internet of Things, gör att många maskiner kan programmeras som en robot och utföra sysslor på ett mer precist och kontrollerat sätt, jämfört med mänskligt arbete. 

Vill man ha en tänkande tornkran?

Man skulle kunna se intelligenta tornkranar i en snar framtid. En utökad automatisering skulle spara personal och om sensorer kan användas skulle kranens rörelser möjligen bli ännu mer precisa. Men vill man verkligen ha en tänkande tornkran? Det känns nog tryggast att det finns mänskliga resurser på en byggarbetsplats. 

Maskiner kan ersätta människor när det gäller monotona och tunga arbetsuppgifter, men när det gäller strategi vill man gärna tänka att den mänskliga hjärnan är ovärderlig. Då kan det vara färre personer som manövrerar maskinerna och har en övervakande funktion. Några blir förmodligen arbetslösa, men då kan de arbeta på nya ställen. 

Det är positivt att se en tornkran, för det visar att staden har framåtanda och att det finns investerare som har lust att satsa sina pengar på ett stort projekt där. Det kan också vara politiska beslut som ligger bakom, till exempel att det behövs en ny skola eller simhall. När industrier eller köpcentra byggs betyder det också fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och sysselsättning.