Kategorier
Stamspolning

Stamspolning i Stockholm förhindrar proppbildning

Avloppsrör i fastigheter kan ofta ha blivit utsatta för omfattande och långvarig misshandel. Med stamspolning i Stockholm kan rören komma att må bättre.

Om våra avloppsrör i fastigheter kunde berätta vilken behandling de har fått utstå, skulle vi förmodligen skämmas. Först sköljer vi ut matrester i diskhoar, matresterna klamrar sig fast på insidorna på rören och till slut bildas proppar. Vi klagar då på avloppet och försöker få vattnet att rinna ut snabbare genom att lösa upp propparna med exempelvis kaustiksoda.

Kaustiksoda är förvisso ett effektivt medel för att lösa proppar i avlopp. Men sådana medel gillas inte av rören. De blir sönderfrätta, blir tunnare och till slut ger de upp och spricker. Läckage uppstår och då är det dags för en hyresvärd att gripa in och i värsta fall kan det bli aktuellt att genomföra stambyten. En åtgärd som vare sig hyresvärd eller boende ser fram emot. En sådan åtgärd kostar pengar och skapar olägenheter för de boende. 

Stamspolning i Stockholm efter rörinspektion

Albin arbetar som fastighetsskötare vid ett större fastighetsbolag. Hans uppgifter känns ibland tålamodsprövande och tröstlösa. Hyresgäster klagar över att avloppen inte fungerar. Det kluckar i diskhoarna och det luktar illa i duschens golvbrunnar. Och när man spolar i toaletten höjs vattennivån oroväckande. Det senare kan bero på att vattenlåset i toaletten inte vill ta emot allt möjligt och skicka det vidare till avloppsreningsverket.

Albin har till slut tröttnat på att rycka ut med sin vaskrensare och föreslår bolagets fastighetschef att fastigheternas avlopp ska undersökas för att därefter göra stamspolning. Förslaget accepteras och ett företag som har experter på stamspolning i Stockholm anlitas. Företaget börjar med att undersöka avloppsledningarna och deras beskaffenhet. Via rörinspektion dokumenteras de problem som finns. Skadade rör byts ut mot helt nya. Och därefter spolas rören med varmt vatten och under högt tryck.