Kategorier
Geoteknik

Geoteknisk undersökning – säkerställt bygge

Den som projekterar en anläggning av något slag måste i förväg ta reda på vad som döljer sig under markytan och låta utföra en geoteknisk undersökning.

De förändringar som kontinuerligt sker i vårt klimat har en tendens att ställa till bekymmer. Mark i anslutning till väg- och järnvägsbyggen får plötsligt fötter och veritabla jordskred sker. Men borde inte sådana händelser gå att förutse?

En vackert belägen tomt i närheten av ett vattendrag kan utgöra en oemotståndlig lockelse. Skenet kan dock bedra och en potentiell tomtköpare bör besinna sig. Ett första steg bör vara att låta ett konsultföretag göra en geoteknisk undersökning. Skulle det visa sig att jorden är instabil går det kanske att förstärka tomten med pålning.

Geoteknisk undersökning vid exploatering av tomt

Idag har det blivit modernt att uppföra fastigheter på nedlagda fabriks- eller hamnområden. Hyresfastigheter kan med automatik få utsikt över bebyggelse eller hav. Kostnaden för utsikten finns inbakad i priset för bostaden eller i hyran. Men innan en exploatör sätter spaden i marken är det klokt att utföra en geoteknisk undersökning av tomten.

Jord kan vara kontaminerad med olika giftigheter från de verksamheter som tidigare förekommit. Det är inte heller givet att en tomt tål tung bebyggelse med höghus. Översvämning kan uppstå om havsytan höjer sig över tid. Inför en geoteknisk undersökning går en konsultfirma igenom de offentliga dokument som finns för området. När arbetet är klart kan det vara dags att undersöka marken med hjälp av en rad tekniska instrument och mätdon.