Kategorier
Fastighet

Husbesiktning ger trygghet

Både när man ska sälja och när man ska köpa ett hus så lönar det sig att ha utfört en ordentlig husbesiktning. Detta eftersom man vill undvika att få oväntade problem när köpet är klart.

Det sämsta man kan göra är att köpa ett hus för att man är så förälskad i det. Alla vet ju hur blinda förälskade människor är. Men om man hejdar sig lite och tänker till mitt i kärleksruset så kan det lösa sig ändå.

Kanske har man turen att säljaren redan har låtit en yrkesman göra husbesiktning och kan visa upp det protokoll som gjorts. Annars är det en god idé att kontakta en besiktningsman som kommer och gör översyn av huset. Det är mycket man inte ser eller lägger märke till om man inte arbetar med det dagligen.

En yrkesmässig husbesiktning är en bra start

När man besiktigar ett hus så tittar, luktar och lyssnar man på vad huset berättar om sig självt. Dessutom lyssnar man på säljaren och tittar på dokument om husets historia. Det kan vara ombyggnationer eller renoveringar som gjorts och som är bra att känna till.

Det protokoll och den dokumentation man får när man gjort en husbesiktning är sedan ett bra underlag för framtiden. Alla hus behöver ses om regelbundet, och det blir lättare att se vad som behöver prioriteras när man har gjort en genomgång.

Saker som inte ingår i en besiktning är exempelvis elinstallationer, radonmätning, skorstenar och vattenkvalitet. För att få det godkänt kontaktar man andra yrkeskategorier. Sedan kan man fortsätta att vara förälskad.