Kategorier
Rör

Rörinspektion Stockholm – tips och råd 

Har du problem med stopp i avloppen i din villa i Stockholm, eller känner du att det luktar konstigt i samband med att du spolar vatten eller duschar? Stammarna i våra hus – vatten och avloppsledningar – spelar en viktig roll i vår vardag, men de spelar också en väldigt undanskymd roll då det kommer till underhåll och kontroller. 

Detta gäller oavsett om det handlar om en villa eller en större fastighet. Med hjälp av en professionell rörinspektion i Stockholm kan du som villaägare, du som fastighetsägare eller en BRF få tydliga svar på vilket skick stammarna håller – och samtidigt också kunna vidta åtgärder om det krävs sådana. 

Varför är det då viktigt att hålla stammarna under uppsikt? På samma sätt som vid exempelvis tak och grund så tjänar man på att ligga i framkant. Genom att regelbundet kontrollera skick och status så kan man också sätta in åtgärder innan problemen växer sig stora – och blir kostsamma. 

En rörinspektion ger trygghet 

Problemet med just stammar är att du som privatperson kommer att ha svårt att kontrollera dessa utan professionell hjälp. Detta i kombination med att man heller inte tänker på avlopp och vattenledningar kan skapa problem. Därför rekommenderas också en rörinspektion i Stockholm med jämna mellanrum. 

En sådan tar inte lång tid att göra, den kostar inte särskilt mycket pengar – men den har potential att spara dig enorma summor i slutändan. Ett rör som springer läck kan innebära en vattenskada och den kostnaden är sällan att leka med. Därför blir en rörinspektion i Stockholm en nödvändig investering. 

Köpa hus? Kolla stammarna innan 

En rörinspektion i Stockholm är också att rekommendera dig som planerar att köpa en villa. Det är ingenting som ingår i en besiktningsmans ordinarie tjänst, utan är en separat tjänst som fungerar som ett komplement till dennes okulära undersökning. 

Samma sak gäller här: genom att se över stammarnas skick så kan du slippa göra en dålig affär. Det är en ren investering som antingen kan hjälpa dig att sänka köpeskillingen – eller som kan rädda dig från att köpa ett hus som inte alls lever upp till dina förväntningar. 

Läs mer om rörinspektion i Stockholm på webbsida: rörinspektionstockholm.se